Arhiv za januar 2018

Obvestilo – ZDRAVILIŠKO-SPROSTITVENI ODDIH ZA ČLANE KUS IN ČLANE DRUŠTVA INVALIDOV LJUBLJANA BEŽIGRAD v Zdravilišču za fizikalno medicino in rehabilitacijo Dr. Miroslav Zotovič BANJA SLATINA pri Banja Luki

 

                 ZDRAVILIŠKO-SPROSTITVENI ODDIH ZA ČLANE KUS IN

ČLANE DRUŠTVA INVALIDVO LJUBLJANA BEŽIGRAD

v Zdravilišču za fizikalno medicino in rehabilitacijo

Dr. Miroslav Zotovič BANJA SLATINA pri Banja Luki

(novozgrajeni hotel visoke kategorije z bazenom in zdravniško-terapevtskim oddelkom)

Program izvajamo v sodelovanju z AVRIGO d.o.o., Nova Gorica

10-DNEVNI TERMIN: nedelja, 9. 9. – sreda, 19. 9. 2018

CENA: 462,00 eur (možno plačilo: akontacija + 9 obrokov)

 

Vsebina in cena za 10-dnevni program, prevoz in osnovno turistično nezgodno zavarovanje v ½ sobi: 462,00 eur/na osebo

 

Program Slatina:

 • specialistični zdravniški pregled in priprava individualnega programa fizikalnih terapij
 • terapijski program, vodenje medicinske dokumentacije in odpustno pismo
 • vsak dan štiri fizikalne terapije po nasvetu zdravnika glede na vaše zdravstveno stanje         (kopanje ali kopel v termo mineralni vodi, zdravilna blatna obloga, terapijska skupinska telovadba, elektro, termo ali magnetna terapija, terapijski ultrazvok)
 • koriščenje plavalnega bazena z navadno vodo
 • svečana večerja z glasbenim programom
 • 1x skupinska vadba progresivne mišične relaksacije
 • 1x skupinsko predavanje psihologa na temo medsebojnega komuniciranja
 • 1x skupinsko predavanje o zdravi prehrani
 • v ceni programa je všteta turistična taksa.

 

Namestitev v dvoposteljnih sobah visoke kategorije, vse sobe imajo balkon, WC, kopalnico s tuš kabino, fen, TV, telefon in internet. Zajtrk, kosilo in večerja z možnostjo  dietne prehrane za diabetike.

DOPLAČILA: 1/1 soba – 19,00 €/na dan

Plačilo dodatnih storitev po ceniku: masaž, specialističnih pregledov, ultrazvočnih in drugih medicinskih preiskav lahko izvede z gotovino ali s kreditnimi karticami.

 

V organizaciji Klinike SVJETLOST Banja Luka – www.klinika-svjetlost.ba

 • 1x brezplačen specialistični pregled oči (za morebitne storitve v času bivanja in kasneje nudijo članom KUS 10% popust na obstoječ cenik). V času bivanja vam naredijo tudi nova očala-bistveno nižja cena kot pri nas.

V organizaciji zobne ordinacije SORRISO CENTAR Banja Luka – www.sorrisocentar.co

 • 1x brezplačen specialistični pregled (za morebitne storitve v času bivanja in kasneje nudijo članom KUS 10% popust na obstoječ cenik).

PREVOZ IN ZAVAROVANJE

Prevoz z avtobusom in osnovno nezgodno turistično zavarovanje (avtobus je vse dni bivanja z vami). Odhod iz Nove Gorice (možen vstop na različnih postajališčih ob avtocesti do Brežic).
DOPLAČILA PREVOZA ZA MANJŠO SKUPINO:

43-47 potnikov na avtobusu:  8,00 eur/na osebo;

38-42 potnikov na avtobusu : 19,00 eur/na osebo;

30-37 potnikov na avtobusu:  doplačilo znano 20 dni pred odhodom glede na velikost avtobusa

 

V PRIMERU MANJŠEGA ŠTEVILA PRIJAV KOT 30 ČLANOV SE TERMIN NE IZVAJA. AVRIGO POVRNE VPLAČANO AKONTACIJO IN ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI NA VAŠ TRR.


Pomembno:
V ceno je vključeno osnovno nezgodno zavarovanje članov. Zavarovanje krije nezgodno smrt (v višini 30.000 EUR)  in 100 % trajno izgubo splošne delovne sposobnosti – invalidnost (v višini 10.000 EUR), za poškodbe zaradi nepredvidenih okoliščin (padci, zlomi) skladno z določili Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-04 zavarovalnice Triglav in Dopolnilnih pogojev PG-ntu-IZL/11-12, vendar brez dnevne odškodnine. Sem ne sodijo poškodbe zaradi morebitnih zdravstvenih obolenj. Če je zavarovanec ob nezgodi starejši od 75 let zavarovalnica izplača 50 % zneska.

Prijavljeni naj OBVEZNO sklenejo oziroma pridobijo Evropsko zdravstveno kartico na lokalni izpostavi ZZZS, ki je brezplačna! Priporočamo, da sklenete samoplačniško dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (Vita, Coris, Vzajemna tujina ipd.), ki krije stroške hujših poškodb, bolezenskih stanj in njihovih hujših posledic.

PRIJAVE IN PLAČILO AKONTACIJE:

Potrjena rezervacija: prejeta prijavnica in plačana akontacija. Sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do vključno  20. 8. 2018.         

                                               AKONTACIJO v višini  90,00 eur nakažite na:

PREJEMNIK:                  AVRIGO d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA

 IBAN: SI56                      0510 0801 0759 620

REFERENCA: 99              2017000670

NAMEN VPLAČILA:      obvezno izpolnite: Slatina 9.9.-19.9.2018 vpišite ime člana ki potuje

 

Po plačilu akontacije je preostanek zneska v višini 372,00 € možno plačati v 9 mesečnih obrokih po povratku iz letovanja. V PRIJAVNICO vpišite in obkrožite vse podatke. Podpisano pošljite na naslov kontaktne osebe KUS: Jelica ERCEG, 1240 Kamnik, Kajuhova pot 10, ali izpolnite elektronski obrazec prijavnice na spletni strani: www.klub-upokojencev.si.

Avrigo d.o.o. vam bo poslal pogodbo o zdraviliškem letovanju z obvestilom o uri in kraju odhoda
avtobusa najkasneje 7 dni pred odhodom.

 

Informacije dobite  pri kontaktni osebi letovanja KUS:

Jelica Erceg  tel.: 040 188 281

ali KUS  tel. 051 344 773  mail: info@klub-upokojencev.si ali www.klub-upokojencev.si

 Možni izleti in druge aktivnosti v času bivanja v organizaciji lokalnih turističnih agencij in vodičev.

( Banja Luka, Kozara, Jajce, Plivsko jezero,  NP Una…)

PRIJAVNICA ZA ČLANE KUSZDRAVILIŠČE SLATINA PRI BANJA LUKI

TERMIN: 9. 9. – 19. 9. 2018   OSNOVNA CENA: 462,00 eur

Poslati  na naslov kontaktne osebe KUS: Jelica Erceg, 1240 Kamnik, Kajuhova pot 10
elektronski naslov: info@klub-upokojencev.si     telefon: 051 344 773

Priimek in ime člana – potnika: …………………………………………………………………………………………………………………

Naslov, poštna št. in kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum rojstva: ……………………………………………………………..  Telefon: ……………………………………………………………

Elektronski naslov (za hitrejšo komunikacijo): …………………………………………………….…………………………………….

VZOREC POLOŽNICE

Plačilo AKONTACIJE       dne : ……………………….. v višini 90,00 eur nakažite na:

PREJEMNIK                           AVRIGO d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA

 IBAN: SI 56                        0510 0801 0759 620

REFERENCA: 99                  2017000670

NAMEN VPLAČILA:           obvezno izpolnite: SLATINA: 9.9.-19.9. 2018  in ime in priimek člana potnika

 

Vpišite osebo, ki bo z vami v dvo posteljni sobi – prijavnico mora izpolniti tudi sam/a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V primeru manjšega števila prijav kot 48 članov KUS bo potrebno doplačilo prevoza:

43-47 članov 8,00 eur/na osebo; 38-42 članov 19,00 eur/na osebo; 30-37 članov/doplačilo znano 20 dni pred odhodom, glede na velikost avtobusa

Zanima me doplačilo za enoposteljno sobo (obkroži): 19,00 eur/na dan                                        DA        NE

Zavarovanje tveganja odpovedi zaradi bolezni v višini (obkroži): 14,60 eur                                   DA        NE

V primeru, da potnik ne sklene zavarovanje tveganja odpovedi, se mu vplačana akontacija pri njegovi morebitni odpovedi ne vrača.

Obkrožite število obrokov, ki jih želite:                                 NE:  (brez obrokov)

 DA:   2       3      4        5       6      7        8       9

 

Lastnoročni podpis …………………………………………..                 Datum ………………………………………………………

 

Prejemnik prijavnice kontaktna oseba KUS …..………………………………………………….. se obvezuje, da prejeto  prijavnico posreduje na AVRIGO za sklenitev zavarovanj, priprave pogodbe in obvestila o odhodu.

 

Ovestilo – ZDRAVILIŠKO-SPROSTITVENI ODDIH ZA ČLANE KUS v Specialnem zdravilišču za rehabilitacijo KALOS Vela Luka, Korčula

ZDRAVILIŠKO-SPROSTITVENI ODDIH ZA ČLANE KUS

v Specialnem zdravilišču za rehabilitacijo  KALOS Vela Luka, Korčula

Program izvajamo v sodelovanju z AVRIGO d.o.o., Nova Gorica

 

8-DNEVNI TERMIN: nedelja, 27. 5. – ponedeljek, 4. 6. 2018

CENA: 356,00 eur (možno plačilo: akontacija + 9 obrokov)

 

Vsebina in cena za 8-dnevni program, avtobusni prevoz, trajekt in turistično nezgodno zavarovanje v ½ sobi: 356,00 eur/na osebo

 

Program KALOS:

 • ob prihodu srečanje z osebjem zdravilišča
 • specialistični zdravniški pregled  in kontrolni zdravniški pregled po potrebi
 • štiri medicinske terapije po nasvetu zdravnika (vsak dan)
 • 1x ročna masaža
 • koriščenje bazena z morsko vodo
 • vodenje medicinskega kartona
 • svečana večerja z živo glasbo za ples
 • dalmatinsko popoldne z dalmatinsko klapo, hrano in pijačo

 

Namestitev je v Zdravilišču Kalos v dvo ali tro-posteljnih sobah, vse sobe imajo kopalnico, WC, tuš kabino, fen, TV, hladilnik ter telefon. Zajtrk je samopostrežen, kosilo in večerja z možnostjo izbire 2-3 menijev, možnost dietne prehrane.

DOPLAČILA: 1/1 soba – 13,50 €/na dan

–      uporaba kopalnega plašča

V ceni programa je všteta turistična taksa in hotelsko nezgodno zavarovanje za goste.

 

PREVOZ IN ZAVAROVANJE:

Prevoz z avtobusom, trajektom in nezgodno turistično zavarovanje (avtobus je vse dni bivanja z vami). Odhod iz Nove Gorice – možen vstop na različnih postajališčih ob avtocesti do Brežic.

 

DOPLAČILA PREVOZA ZA MANJŠO SKUPINO:

43-47 potnikov na avtobusu:  10,00 eur/na osebo;

38-42 potnikov na avtobusu : 24,00 eur/na osebo;

30-37 potnikov na avtobusu:  doplačilo znano 20 dni pred odhodom glede na velikost avtobusa

 

V PRIMERU MANJŠEGA ŠTEVILA PRIJAV KOT 30 ČLANOV SE TERMIN NE IZVAJA. AVRIGO POVRNE VPLAČANO AKONTACIJO IN ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI NA VAŠ TRR.

 

Pomembno:
V ceno je vključeno nezgodno zavarovanje članov. Zavarovanje krije nezgodno smrt (v višini 30.000 EUR)  in 100 % trajno izgubo splošne delovne sposobnosti – invalidnost (v višini 10.000 EUR), za poškodbe zaradi nepredvidenih okoliščin (padci, zlomi) skladno z določili Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-04 zavarovalnice Triglav in Dopolnilnih pogojev PG-ntu-IZL/11-12, vendar brez dnevne odškodnine. Sem ne sodijo poškodbe zaradi morebitnih zdravstvenih obolenj. Če je zavarovanec ob nezgodi starejši od 75 let zavarovalnica izplača 50 % zneska.

Prijavljeni naj OBVEZNO sklenejo oziroma pridobijo Evropsko zdravstveno kartico na lokalni izpostavi ZZZS, ki je brezplačna! Priporočamo, da sklenete samoplačniško dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (Vita, Coris, Vzajemna tujina ipd.), ki krije stroške hujših poškodb, bolezenskih stanj in njihovih hujših posledic.

PRIJAVE IN PLAČILO AKONTACIJE:

Potrjena rezervacija: prejeta prijavnica in plačana akontacija. Sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do vključno  7. 5. 2018.

                                               AKONTACIJO v višini  90,00 eur nakažite na:

PREJEMNIK:                    AVRIGO d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA

IBAN: SI56                         0510 0801 0759 620

REFERENCA: 99                2017000654

NAMEN VPLAČILA:         obvezno izpolnite: Kalos 27.5.-4.6. 2018  vpišite ime člana, ki potuje

 

Po plačilu akontacije je preostanek zneska v višini 266,00 € možno plačati v 9 mesečnih obrokih po povratku iz letovanja. V PRIJAVNICO vpišite in obkrožite vse podatke. Podpisano pošljite na naslov kontaktne osebe KUS: Jelica Erceg, Kajuhova pot 10, 1240 Kamnik

Avrigo d.o.o. vam bo poslal pogodbo o zdraviliškem letovanju z obvestilom o uri in kraju odhoda
avtobusa najkasneje 7 dni pred odhodom.

 

Informacije dobite  pri kontaktni osebi letovanja KUS:

Jelica Erceg    tel.: 040 188 281      mail: jelica.erceg@gmail.com

 Možni izleti in druge aktivnosti v času bivanja v organizaciji lokalnih turističnih agencij in vodičev.

(Korčula, Blato, otok Proizd, Mljet, Hvar…..)

 

 

PRIJAVNICA ZA ČLANE KUSZDRAVILIŠČE KALOS VELA LUKA

TERMIN: 27. 5. – 4. 6.  2018    OSNOVNA CENA: 356,00 eur

Poslati  na naslov kontaktne osebe KUS: Jelica Erceg, Kajuhova pot 10, 1240 Kamnik

Priimek in ime člana – potnika: …………………………………………………………………………………………………………………

Naslov, poštna št. in kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum rojstva: ……………………………………………………………..  Telefon: ……………………………………………………………

Elektronski naslov (za hitrejšo komunikacijo): …………………………………………………….…………………………………….

VZOREC POLOŽNICE

Plačilo AKONTACIJE              dne : ……………………….. v višini 90,00 eur nakažite na:

PREJEMNIK                                 AVRIGO d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA

IBAN: SI 56                               0510 0801 0759 620

REFERENCA: 99                        2017000654

NAMEN VPLAČILA:                  obvezno izpolnite: KALOS: 27. 5.-4.6. 2018  in ime in priimek člana potnika

 

Vpišite osebo, ki bo z vami v dvo posteljni sobi – prijavnico mora izpolniti tudi sam/a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V primeru manjšega števila prijav kot 48 članov KUS bo potrebno doplačilo prevoza:

43-47 članov 10,00 eur/na osebo; 38-42 članov 24,00 eur/na osebo; 30-37 članov/doplačilo znano 20 dni pred odhodom, glede na velikost avtobusa

Zanima me doplačilo za enoposteljno sobo (obkroži): 13,50 eur/na dan                                        DA        NE

Zavarovanje tveganja odpovedi zaradi bolezni v višini (obkroži): 13,62 eur                                    DA        NE

V primeru, da potnik ne sklene zavarovanje tveganja odpovedi, se mu vplačana akontacija pri njegovi morebitni odpovedi ne vrača.

Obkrožite število obrokov, ki jih želite:                                 NE:  (brez obrokov)

 DA:   2       3      4        5       6      7        8       9

 

Lastnoročni podpis …………………………………………..                 Datum ………………………………………………………

 

Prejemnik prijavnice kontaktna oseba KUS  se obvezuje, da prejeto  prijavnico posreduje na AVRIGO za sklenitev zavarovanj, priprave pogodbe in obvestila o odhodu.