Redni član društva lahko postane delovni invalid ali oseba s telesno okvaro v skladu z 2. členom tega statuta, ki ima stalno prebivališče na območju delovanja društva, razen če izrazi željo, postati član tega društva. Redni član društva ne more biti oseba, ki je že redni član drugega društva, ki je član Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Delovni invalid, ki želi postati redni član društva, izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 2. člena z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznanem statusu delovnega invalida po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; druga telesno prizadeta ali obolela oseba, ki ima telesno okvaro pa izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 2. člena z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani telesni okvari.

Podporni član je lahko vsaka oseba, ki na različne načine podpira delovanje društva, želi pomagati in sodelovati z društvom.

Podporni član ima pravico in dolžnost sodelovati pri delu društva, smiselno enako kot redni član, nima pa pravice voliti in biti izvoljen v organe društva in koristiti tistih ugodnosti, ki so namenjene samo rednemu članu društva.