delovne invalide po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo (osebe s telesno okvaro) ter njihove zastopnike.

Društvo je vključeno v ZVEZO DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE za izvajanje enotne socialno – zdravstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Sloveniji.