Izvršni odbor (izvleček iz statuta)

Izvršni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki skrbi za uresničevanje in izvajanje sklepov zbora članov, vodi in usmerja delo društva med dvema sejama zbora članov, zagotavlja materialne pogoje za delovanje društva ter opravlja druge organizacijske in strokovne naloge v skladu s tem statutom za nemoteno delovanje društva.

Izvršni odbor ima predsednika in 6 članov.