• Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov
  • Prva osebna in socialna pomoč ter informiranje
  • Pomoč invalidom za ohranjanje zdravja po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti
  • Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport
  • Integriranje invalidov v kulturno in družbeno življenje
  • Drugi programi v skladu s statutom in programom društva