Objave s ključno besedo ‘zbor članov’

Občni zbor 19-3-2019

V torek 19.3.2019 smo imeli občni zbor članov društva invalidov Ljubljana-Bežigrad. Zbor članov je bil v četrti skupnosti na Vojkovi 1. Udeležba je bila zadovoljiva in zbor je potekal po predloženem dnevnem redu. Po končanem zboru smo člane pogostili z dobrotami tako kot vsako leto.

 Mojca Hliš

Zbor članov 23.3.2017

Di Ljubljana-Bežigrad je imel 23.3.2017 redni letni zbor članov. Udeležilo se nas je 77 članov društva. Predstavljeno je bilo naše poslovanje, kaj smo delali v letu 2016, kakšne novosti pripravljamo in kaj bomo še delali v letu 2017. Povabili smo tudi predstavnike tudi drugih društev,od tega se je odzvala predstavnica ZSISA. Zapela so nam še naša dekleta, ki so pevsko zelo nadarjena in tako kot vsako leto so tudi dekleta iz delavnice ročnih del pripravile razstavo. Po zaključku je bilo v dvorani glasba, da so naši člani tudi malo zaplesali in zakuska, da so se malo podprli.

Zapisala: Mojca Hliš

dscf3242

Picture 1 of 12

Posnetki: Sonja Vukelič

V sredo 23 marca 2016 smo imeli redni letni zbor

V sredo 23 marca 2016  smo imeli redni letni zbor članov društva invalidov Ljubljana  Bežigrad v prostorih velike dvorane na Linhartovi 13 v Ljubljani.

Po pozdravnem govoru predsednice Jelice Erceg je nastopil naš ženski zbor, ki se bo tudi letos udeležil tekmovanja pevskih  zborov, ki bo letos  maja v Logatcu. Želimo jim veliko uspeha, saj so dekleta zelo pridna in spevna. Na povabilo predsednice Jelice Erceg sta bila na zboru prisotna tudi gosta predsednik Diko Ivanović iz društva invalidov Ljubljana Moste –Polje in Slobodan Ristić iz društva invalidov  Ljubljana Vič. Oba sta se za povabilo zahvalila in nam zaželela še naprej tako uspešno delo.

Po končanem uradnem delu pa nas je razveselila s plesom naša cauntry skupina, ki se bo tudi kmalu lahko udeležila kakšnega večjega tekmovanja. Dekleta in fantje so do dobra nabrusili svoje pete.

Tudi naša dekleta so razstavila svoje izdelke njihove roke so resnično čudežne in vsa pohvala jim.

Utrinke zapisala Sonja Vukelić

Slike prispevala Slavka Rozman

Zbor članov 25.4.2015

Di Ljubljana-Bežigrad je imel 25.4.2015 redni letni zbor članov. Udeležilo se nas je okoli 90 članov društva. Predstavljeno je bilo naše poslovanje, kaj smo delali v letu 2014, kakšne novosti pripravljamo in kaj bomo še delali v letu 2015. Povabili smo tudi predsednika iz društva Ljubljana Vič-Rudnik in Ljubljana Moste-Polje, ki sta se oba odzvala našemu povabilu. Ob tem je bila pripravljena še manjša razstava ročnih del naših članic in članov.

Zapisala in prispevala posnetke Mojca Hliš

Zbor članstva 20.3.2014

V četrtek 20.3.2014 smo imeli zbor članov društva udeležba je bila zadovoljiva in zbor je potekal po predloženem dnevnem redu. Letos pa je bilo tudi volilno leto, tako smo razrešili staro predsedstvo  in izvolili  novo v isti sestavi.

Zapisala in slike priložila : Sonja Vukelić

Zbor članov 26 marec 2013

Zbor članov Društva invalidov Ljubljana Bežigrad je bil 26. marca 2013. Izvedba zbora je potekala po običajnem protokolu, le vsebina je bila tokrat nekoliko drugačna, zaradi predčasne zamenjave dveh članov izvršnega odbora in predsednice društva (vsi zaradi objektivnih razlogov). Predsednica društva Lenka Perko je v uvodu pozdravila vse prisotne, predvsem pa predsednika ZDIS g.Draga Novaka in sekretarko ZDIS mag. Tanjo Hočevar. Na kratko je povzela deset letno delovanje društva kot predsednica društva in poudarila povečanje članstva, čeprav finančna sredstva do leta 2013, niso naraščala glede na povečano število članov. Zbor članov je nagovoril tudi predsednik ZDIS g.Drago Novak. Poudaril je pomen zbora članov, kjer ovrednotimo preteklo delo. Za opravljeno delo je našemu društvu v imenu ZDIS in v svojem imenu izrekel javno pohvalo. Opozoril je na pomen obravnavanja invalidov v ekonomsko gospodarski krizi in dostopnosti do dobrin, storitev in pravic, kar pomeni enake možnosti in obravnave za invalide. Na tem področju je zelo veliko naredila tudi ZDIS, saj je prek finančnih sredstev FIHO financirala vse posebne socialne programe in iz lastnih sredstev dodatno financirala programe za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti v ekonomsko-gospodarski krizi. Predsednici Lenki Perko je izrekel pohvalo za skrb, da je društvo izpolnjevalo zakonske zahtevane pogoje za sofinanciranje iz sredstev ZDIS, FIHO in drugih namenskih sredstev. Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad je z uspešnim delovanjem postalo spoštovan in zaupanja vreden partner v socialnem dialogu. Zahvalil se je vodstvu društva in vsem njegovim prostovoljcem za vse opravljeno delo v korist invalidov. Dosedanji predsednici Lenki Perko se je prisrčno zahvalil za vsa leta uspešnega sodelovanja in toplino medčloveških odnosov tako pri sodelavcih kot pri vodstvu ZDIS. Novo izvoljeni predsednici Jelici Erceg je čestital ob izvolitvi in zaželel dobro vodenje društva ter odlično sodelovanje s sodelavci, v prizadevanju za skupne cilje v korist invalidov in poudaril, da so v strokovni službi ZDIS vedno na voljo za nasvete in pomoč. Prav tako je čestital novo izvoljenima članicama izvršnega odbora. Za zaključek je zaželel veliko veselja in prijetnega druženja vsem članom in članicam društva in kakovosten program za boljšo kvaliteto življenja invalidov. Lenka Perko se je vsem zahvalila za zelo lep zaključek njenega predsedniškega vodenja društva. Po zaključku zbora članov so si udeleženci lahko ogledali razstavo izdelkov članov društva, izdelanih v delavnicah ročnih del in se medsebojno spoznavali ter pogovorili ob prijetnem druženju.

 

ZBOR ČLANOV 15.3.2012

 

Zbor članov 24.3.2011

Zbor članov Društva invalidov Ljubljana Bežigrad je bil tokrat tudi volilni zbor. Potekal je 24.3.2011 ob 16.00 uri v veliki dvorani na Linhartovi 13, v Ljubljani.

Kot gost je bil prisoten g. Anton Kastelic, predsednik Društva invalidov Ljubljana Center in hkrati tudi predsednik koordinacijskega odbora ljubljanskih društev delovnih invalidov ter član upravnega odbora ZDIS.

Iz letnega poročila o delu za leto 2010 in poročila za štiriletno obdobje je bilo razvidno, da smo si zastavili ustrezen program, ki je bil v celoti realiziran. Raznolikost aktivnosti v društvu je eden izmed razlogov, da se število članov vsako leto povečuje. Pohvalo, si zaradi v celoti prostovoljnega dela, zaslužijo vsi člani izvršnega odbora, nadzornega odbora, komisije za socialne in zdravstvene programe, komisije za informiranje, komisije za izlete in družabna srečanja, komisije za šport in rekreacijo, kakor tudi članice delavnic ročnih del društva, saj so rezultati njihovega dela vidni na vseh področjih delovanja društva. Zbor članov je v celoti sprejel in potrdil letno poročilo društva za leto 2010, ki zajema vsebinsko in finančno poročilo društva.

Vsi programi – posebni socialni programi so bili v celoti izvedeni in vsa sredstva ustrezno, namensko porabljena, kar je potrdil tudi nadzorni odbor društva, ki je natančno pregledal finančno poročilo za leto 2010 in bilanco stanja, kakor tudi sproti spremljal izvajanje vseh vsebin programa društva. Ugotovil je tudi, da sta bila poslovanje in izvajanje aktivnosti v skladu s statutom in ustrezno zakonodajo.

Tudi vsebinski in finančni plan društva za leto 2011 sta bila v celoti potrjena in sprejeta.

Zbor članov je razrešil dosedanje vodstvo društva in potrdil sprejem novega vodstva za naslednje štiri letno mandatno obdobje. Za predsednico društva je bila ponovno izvoljena Lenka Perko.

 G. Kastelic Anton je pohvalil dosedanje delo predsednice in drugih članov vodstva društva ter čestital novo izvoljenim članom vodstva in ponovno izvoljeni predsednici društva. Zaželel je, da društvo nadaljuje po isti poti kot doslej v zadovoljstvo invalidov in članov društva.

 Kot nerešeni problemi še vedno ostajajo zelo visoki stroški za delovanje društva in stroški za poslovni prostor, kakor tudi neurejen problem parkirnih prostorov za invalide pred stavbo v kateri je društvo.

Po zaključku zbora članov je bil ogled razstave ročnih del (izdelke je razstavljalo štirinajst članic društva) in prijetno druženje.

 zapisala Lenka 

Zbor članov Društva invalidov Ljubljana Bežigrad je bil tokrat tudi volilni zbor. Potekal je 24.3.2011 ob 16.00 uri v veliki dvorani na Linhartovi 13, v Ljubljani.

Kot gost je bil prisoten g. Anton Kastelic, predsednik Društva invalidov Ljubljana Center in hkrati tudi predsednik koordinacijskega odbora ljubljanskih društev delovnih invalidov ter član upravnega odbora ZDIS.

Iz letnega poročila o delu za leto 2010 in poročila za štiriletno obdobje je bilo razvidno, da smo si zastavili ustrezen program, ki je bil v celoti realiziran. Raznolikost aktivnosti v društvu je eden izmed razlogov, da se število članov vsako leto povečuje. Pohvalo, si zaradi v celoti prostovoljnega dela, zaslužijo vsi člani izvršnega odbora, nadzornega odbora, komisije za socialne in zdravstvene programe, komisije za informiranje, komisije za izlete in družabna srečanja, komisije za šport in rekreacijo, kakor tudi članice delavnic ročnih del društva, saj so rezultati njihovega dela vidni na vseh področjih delovanja društva. Zbor članov je v celoti sprejel in potrdil letno poročilo društva za leto 2010, ki zajema vsebinsko in finančno poročilo društva.

Vsi programi – posebni socialni programi so bili v celoti izvedeni in vsa sredstva ustrezno, namensko porabljena, kar je potrdil tudi nadzorni odbor društva, ki je natančno pregledal finančno poročilo za leto 2010 in bilanco stanja, kakor tudi sproti spremljal izvajanje vseh vsebin programa društva. Ugotovil je tudi, da sta bila poslovanje in izvajanje aktivnosti v skladu s statutom in ustrezno zakonodajo.

Tudi vsebinski in finančni plan društva za leto 2011 sta bila v celoti potrjena in sprejeta.

Zbor članov je razrešil dosedanje vodstvo društva in potrdil sprejem novega vodstva za naslednje štiri letno mandatno obdobje. Za predsednico društva je bila ponovno izvoljena Lenka Perko.

G. Kastelic Anton je pohvalil dosedanje delo predsednice in drugih članov vodstva društva ter čestital novo izvoljenim članom vodstva in ponovno izvoljeni predsednici društva. Zaželel je, da društvo nadaljuje po isti poti kot doslej v zadovoljstvo invalidov in članov društva.

Kot nerešeni problemi še vedno ostajajo zelo visoki stroški za delovanje društva in stroški za poslovni prostor, kakor tudi neurejen problem parkirnih prostorov za invalide pred stavbo v kateri je društvo.

Po zaključku zbora članov je bil ogled razstave ročnih del (izdelke je razstavljalo štirinajst članic društva) in prijetno druženje.

Zapisala Lenka Perko

Zbor članov 23.3.2010

Zbor članov Društva invalidov Ljubljana Bežigrad je potekal 23.3.2010 ob 16.00 uri v veliki dvorani na Linhartovi 13, v Ljubljani.

Kot gost je bil prisoten tudi g. Anton Kastelic, ki je predsednik Društva invalidov Ljubljana Center in hkrati tudi predsednik koordinacijskega odbora ljubljanskih društev invalidov ter član upravnega odbora ZDIS.

Na zboru je bilo prisotnih 84 članov društva, od tega 75 rednih in 9 podpornih članov društva.

 Iz poročila o delu za leto 2009 je bilo razvidno, da smo si zastavili ustrezen program, ki je bil v celoti realiziran. Raznolikost aktivnosti v društvu je eden izmed razlogov, da se število članov vsako leto povečuje. Pohvalo si zaradi v celoti prostovoljnega dela zaslužijo vsi člani izvršnega odbora, nadzornega odbora, komisije za socialna in zdravstvena vprašanja, komisije za informiranje, komisije za izlete in družabna srečanja, komisije za šport in rekreacijo, kakor tudi članice delavnic ročnih del društva, saj so rezultati njihovega dela vidni na vseh področjih delovanja društva. Zbor članov je v celoti sprejel in potrdil letno poročilo društva za leto 2009, ki zajema vsebinsko in finančno poročilo društva. Vsa finančna sredstva so bila ustrezno namensko porabljena, kar je potrdil tudi nadzorni odbor društva, ki je natančno pregledal finančno poročilo za leto 2009 in bilanco stanja, kakor tudi sproti spremljal izvajanje vseh vsebin programa društva. Ugotovil je tudi, da sta bila poslovanje in izvajanje aktivnosti v skladu s statutom in ustrezno zakonodajo.

Vsebinski in finančni plan društva za leto 2010 sta bila tudi v celoti potrjena in sprejeta.

Kot nerešeni problemi še vedno ostajajo zelo visoki stroški za najem prostora za delovanje in stroški za poslovni prostor, kakor tudi neurejen problem parkirnih prostorov za invalide pred stavbo v kateri je društvo.

 Po zaključku dnevnega reda je bil ogled razstave ročnih del (izdelke je razstavljalo štirinajst članic društva) in skromna pogostitev ter druženje z izmenjavo mnenj in izkušenj med člani društva.

 Tu si lahko ogledate posnetke E.R.  in M.M. z zbora članov:

Vabilo na zbor članov 23.3.2010

 

VABILO

 

Vabimo vas na  ZBOR ČLANOV Društva invalidov Ljubljana Bežigrad


v  TOREK  23. 3. 2010  OB 16.00 URI,

V VELIKI DVORANI NA LINHARTOVI 13, V LJUBLJANI

(Družbeni center Ljubljana Bežigrad).

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pozdravni nagovor (predsednica društva Lenka Perko).
  2. Sprejem dnevnega reda in poslovnika.
  3. Izvolitev delovnih teles zbora članov.
  4. Poročilo verifikacijske komisije.
  5. Obravnava in potrditev:

–         poročila izvršnega odbora,

–         finančno poročilo za leto 2009,

–         poročilo nadzornega odbora,

–         poročilo častnega razsodišča,

–         letno poročilo Društva invalidov Ljubljana Bežigrad za leto 2009.

  1. Vsebinski in finančni plan dela društva za leto 2010.
  2. Izvolitev nadomestnega člana izvršnega odbora.
  3. Razno:

–         seznanitev z novostmi in ugodnostmi za invalide.

  1. Ogled razstave in skromna pogostitev.


Gradivo za zbor članov je dostopno v pisarni društva v času uradnih ur.

 

 

Vljudno vabljeni z željo, da se zbora članov zagotovo udeležite.

Tudi vaša prisotnost je zelo pomembna za sklepčnost in nadaljnje delo našega društva.

 


Lep pozdrav,

                                                                                              Predsednica društva:

                                                                                                    Lenka PerkoLjubljana,  3.3.2010

 Tu si lako preneseta vabilo z klikom na to povezavo