SKRB ZA VZPODBUJANJE INTEGRACIJE V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE

 

V bivalnem okolju invalidov se osebnostni razvoj človeka, ki zajema tako vsebine kulturnega kot družbenega življenja in napredka v družbi, premalo poudarja. Zato smo to vsebino obogatili in dopolnili.

Program je namenjen tako posamezniku kot skupini, za vključevanje v kulturno in družbeno življenje. Druženje s sebi enakimi omogoča uveljavljanje skupnih interesov, ki temeljijo na invalidnosti, identifikaciji s skupino, uveljavljanju pozitivnih stališč do sebe in družbe.

 

Raznovrstni strokovno vodeni ogledi, obiski razstav, gledališč, koncertov ter aktivno sodelovanje v različnih delavnicah ročnih del in organiziranje razstav, vzpodbuja ročne spretnosti, razvija glasbene, likovne, literarne in druge dejavnosti ter daje možnost za duhovno ustvarjalnost.

Z organiziranjem srečanj, ki vsebujejo kulturni program, kjer so zastopane različne generacije invalidov, premagujemo tudi med generacijske razlike.

Z negovanjem bralne kulture ohranjamo stik s kulturno dediščino in ožjim socialnim okoljem, skrbimo za vse življenjsko izobraževanje ter poznavanje družbenega in socialnega okolja.

zapisala:

Lenka Perko