• Raznovrstne informacije in svetovanja za člane
  • Udeležba na delavnicah, predavanjih, izletih, pohodih in drugih srečanjih in dejavnostih, ki jih organizira društvo
  • Možnost izposoje literature na domu (Knjižnica Bežigrad)
  • Možnost ogleda in branja revij: Zdravje, Vzajemnost, Rože in Vrt,……(v prostorih društva)
  • Koriščenje raznovrstnih popustov in ugodnosti, ki jih organizira društvo
  • Koriščenje ostalih ugodnosti v skladu s statutom društva
  • Informacije na spletni strani društva