• Koriščenje počitniških kapacitet ZDIS
  • Pomoč socialno ogroženim
  • Brezplačna pravna pomoč
  • Oprostitev plačila turistične takse v Sloveniji in pod posebnimi pogoji na Hrvaškem
  • Udeležba na delavnicah, ki jih organizira ZDIS
  • Izobraževanje, ki ga organizira ZDIS
  • Udeležba na rehabilitacijskih programih, ki jih organizira ZDIS
  • Informacije na spletni strani ZDIS: http://www.zdis.si/