Splošne Ugodnosti

Pod določenimi pogoji:

  • Pridobitev parkirne karte
  • Oprostitev letnega povračila za ceste
  • Oprostitev RTV prispevka